طرح جایگزینی محصولات مدیران خودرو

طرح جایگزینی

جایگزینی خودروهای کارکرده با نو محصولات مدیران خودرو از سال ۹۱ به بعد با محصولات صفر مدیران خودرو به صورت نقد و اقساط
می خوام جایگزینی کنم

طرح جایگزینی کلیه برندها

طرح جایگزینی

جایگزینی خودروهای کارکرده با نو کلیه برندهای داخلی و وارداتی از سال ۹۱ به بعد با محصولات صفر مدیران خودرو به صورت نقد و اقساط
می خوام جایگزینی کنم